Vragen en antwoorden over de rekenopgaven-etalage

Algemene info

Versie 3.0 van de rekenopgaven-etalage is op 29 juni 2018 gepubliceerd.

Vragen en antwoorden

 • 1. 
  Hoe werkt de rekenopgaven-etalage, is er een handleiding?

Er is een korte handleiding en instructie van de rekenopgaven-etalage te vinden.

 • 2. 
  Van welke toetsen zijn er openbare opgaven?

Met de rekenopgaven-etalage kunnen gebruikers (belangstellenden) ongeveer 90% van de opgaven die in het schooljaar daarvoor zijn gebruikt in rekentoetsen 2F en 3F bekijken. De opgaven kunnen ook worden gedownload als pdf.

 • 3. 
  Hoeveel opgaven staan er in de etalage?

Op dit moment staan er 5.373 opgaven in de rekenopgaven-etalage. Dat zijn opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens 2F en 3F in vo en mbo in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.

 • 4. 
  Waarom zijn het maar 90% van de opgaven die in de etalage staan?

Ongeveer 10% van de opgaven die jaarlijks in de toetsen worden afgenomen worden niet bekend gemaakt. Die opgaven worden gebruikt om de toetsen te kunnen vergelijken met andere toetsen en te kunnen garanderen dat bij elke toets dezelfde prestatie-eis wordt gehanteerd. Deze opgaven worden niet openbaar gemaakt waardoor gegarandeerd kan worden dat een eventuele stijging in prestaties toe te schrijven is aan een gestegen vaardigheid. En niet omdat de opgave "bekend" is geworden vanwege de etalage.

 • 5. 
  Waarom worden er geen opgaven van de overige rekentoetsen openbaar gemaakt?

De rekentoetsen 2A en 3S zijn pilot-toetsen en hebben (nog) geen officiƫle status, het gaat om pilot-toetsen. Die toetsen zijn nog in ontwikkeling en de opgavenbank voor 2A en 3S is nog in opbouw. Er zijn nog niet genoeg opgaven beschikbaar om openbaar te maken.

Ook van 2AER, 2ER en 3ER zijn nog onvoldoende opgaven beschikbaar om openbaar te maken.

 • 6. 
  Kan ik de opgaven op de computer maken?

De rekenopgaven-etalage is geen omgeving waarin een toets wordt afgenomen of opgaven kunnen worden gemaakt. Het gaat alleen om bekijken en downloaden van opgaven.

Als leerlingen willen oefenen met rekentoetsen kan dat met de voorbeeldtoetsen en oefentoetsen die op http://oefenen.facet.onl/ te vinden zijn.

 • 7. 
  Ik wil graag een word-versie van de opgaven, kan dat ook?

De opgaven zijn als pdf beschikbaar en bedoeld om te bekijken en eventueel te downloaden. De opgaven worden op deze manier op precies dezelfde wijze als dat ze in de toets staan afgebeeld en beschikbaar gesteld.

 • 8. 
  Hoe zit het met opgaven die in meerdere jaren worden gebruikt?

Als een opgaven in twee verschillende afnamejaren wordt gebruikt, wordt de opgave in elk afnamejaar getoond. De opgave wordt getoond zoals die in het desbetreffende jaar is afgenomen volgens de toen geldende syllabus. Het kan daardoor zijn dat oudere opgaven er anders uitzien, of in het huidige afnamejaar niet meer geldig zijn.

 • 9. 
  Waar kan ik meer over de rekentoets te weten komen?

De websites Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl bieden alle officiƫle informatie, en de steunpunten taal en rekenen geven ook veel informatie, zie:

Er is ook een voorlichtingsfilm over de rekentoets:

< Terug naar homepage rekenopgaven-etalage.nl

 
Pijl omhoog