Vragen en antwoorden over de rekenopgaven-etalage

Algemene info

Versie 3.0 van de rekenopgaven-etalage is op 29 juni 2018 gepubliceerd.

Vragen en antwoorden

 • 1. 
  Hoe werkt de rekenopgaven-etalage, is er een handleiding?

Er is een korte handleiding en instructie van de rekenopgaven-etalage te vinden.

 • 2. 
  Van welke toetsen zijn er openbare opgaven?

Met de rekenopgaven-etalage kunnen gebruikers (belangstellenden) ongeveer 90% van de opgaven die in de jaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 zijn gebruikt in rekentoetsen 2F en 3F bekijken. De opgaven kunnen ook worden gedownload als pdf.

 • 3. 
  Hoeveel opgaven staan er in de etalage?

Op dit moment staan er 7.006 opgaven in de rekenopgaven-etalage. Dat zijn opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens 2F en 3F in vo en mbo in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

 • 4. 
  Waarom zijn het maar 90% van de opgaven die in de etalage staan?

Ongeveer 10% van de opgaven die jaarlijks in de toetsen werden afgenomen, zijn niet bekend gemaakt. Die opgaven zijn gebruikt om de toetsen te kunnen vergelijken met andere toetsen en te kunnen garanderen dat bij elke toets dezelfde prestatie-eis werd gehanteerd. Deze opgaven zijn niet openbaar gemaakt waardoor gegarandeerd kon worden dat een eventuele stijging in prestaties toe te schrijven was aan een gestegen vaardigheid. En niet omdat de opgave "bekend" is geworden vanwege de etalage.

 • 5. 
  Waarom worden er geen opgaven van de overige rekentoetsen openbaar gemaakt?

Voor de rekentoetsen 2A, 2AER, 2ER, 3ER en 3S zijn niet genoeg opgaven met voldoende stabiele gegevens om deze beschikbaar te stellen in de etalage.

 • 6. 
  Kan ik de opgaven op de computer maken?

De rekenopgaven-etalage is geen omgeving waarin een toets wordt afgenomen of opgaven kunnen worden gemaakt. Het gaat alleen om bekijken en downloaden van opgaven.

Als mbo-studenten willen oefenen met rekenexamens kan dat met de voorbeeldexamens en oefenexamens die op http://oefenen.facet.onl/ te vinden zijn.

 • 7. 
  Ik wil graag een word-versie van de opgaven, kan dat ook?

De opgaven zijn als pdf beschikbaar en bedoeld om te bekijken en eventueel te downloaden. De opgaven worden op deze manier op precies dezelfde wijze als dat ze in de toets staan afgebeeld en beschikbaar gesteld.

 • 8. 
  Hoe zit het met opgaven die in meerdere jaren zijn gebruikt?

Als een opgaven in twee verschillende afnamejaren wordt gebruikt, wordt de opgave in elk afnamejaar getoond. De opgave wordt getoond zoals die in het desbetreffende jaar is afgenomen volgens de toen geldende syllabus. Het kan daardoor zijn dat oudere opgaven er anders uitzien, of in het huidige afnamejaar niet meer geldig zijn.

< Terug naar homepage rekenopgaven-etalage.nl