Rekenopgaven-etalage

Welkom op de startpagina van de rekenopgaven-etalage.

Na verzoeken uit het onderwijsveld kondigden de minister en staatssecretaris van OCW in juni 2015 aan dat het merendeel van de opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens openbaar gemaakt wordt. Dat is nu met de opening van de rekenopgaven-etalage gerealiseerd.

De etalage bevat opgaven van referentieniveaus 2F en 3F, zowel uit vo als mbo. U kunt zelf een selectie maken en de geselecteerde opgaven kunnen als pdf worden gedownload en opgeslagen. Via de rekenopgaven-etalage wordt ongeveer 90% van de in 2015-2016 gebruikte opgaven openbaar gemaakt. De 10% niet-openbare opgaven zijn controle-opgaven, nodig om te garanderen dat bij elke afname dezelfde prestatie-eis wordt gehanteerd.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet, via: helpdeskfacet@duo.nl

Heeft u inhoudelijke vragen, dan kunt u deze stellen aan het Examenloket, via: examenloket@duo.nl