Rekenopgaven-etalage

rekenopgaven-etalage

Welkom op de startpagina van de rekenopgaven-etalage.

De rekenopgaven-etalage bevat opgaven van referentieniveaus 2F en 3F, zowel uit vo als mbo. U kunt zelf een selectie maken en de geselecteerde opgaven kunnen als pdf worden gedownload en opgeslagen. Via de rekenopgaven-etalage zijn van de jaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 ongeveer 90% van de in dat examenjaar gebruikte opgaven openbaar gemaakt. De 10% niet-openbare opgaven waren controle-opgaven, nodig om te garanderen dat bij elke afname dezelfde prestatie-eis wordt gehanteerd.

Heeft u vragen?

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet, via: helpdeskfacet@duo.nl.